Hegyi kaszálók – gazdasági, társadalmi és természeti értékelés

 

Konferencia a Borospataki Skanzen és Panzióban, Gyimesközéplok, Románia


2013. május 23-24

 

 

Kattintson az alábbi linkek egyikére:

A konferencia programja.

Előadások és kivonatok.

Fotóalbum.

 

 

Célkitűzések:

 

Az Európai Uniós politikák egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek azoknak az előnyöknek az értékelésére, amelyeket a természet biztosít a társdalom számára (ökoszisztéma szolgáltatások). A gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy ezek a szolgáltatások egyre nagyobb veszélybe kerülnek, és ennek most egyik kiemelten veszélyeztetett területét Európa hegyi kaszálói jelentik. A kaszálóterületek drámai csökkenése azt bizonyítja, hogy a vonatkozó politikák nem szolgálják hatékonyan Európa legfajgazdagabb növénytársulásainak és az ezek fennmaradását biztosító kis léptékű, extenzív gazdálkodás védelmét.

 

A tervezett konferenciára különböző szakterületek szakértőit várjuk, és azokat, akik ezeket a szolgáltatásokat megteremtik, fenntartják (gazdák, biológusok, szociológusok, közgazdászok, néprajzkutatók, politikusok és non-profit szervezetek képviselőit Romániából és külföldről). Cél, hogy megvitassák és elősegítsék a hegyi kaszálók értékelését, védelmét és fenntartható módon való használatát.

 

A rendezvény másik célja, hogy összegyűjtse a hegyi kaszálókkal kapcsolatos kulturális, gazdasági és természetvédelmi tudást, és hogy párbeszédet kezdeményezzen a kaszálók használatának lehetséges jövőbeni forgatókönyveiről.

 

A konferencia a 2010-ben megrendezett, „Hegyi kaszálók – a biodiverzitás és hagyományos kultúra találkozási pontjai” elnevezésű korábbi konferenciánk folytatása. A két nap alatt 50 résztvevőt várunk az előadásokra, megbeszélésekre és terepbejárásokra.

 

 

Eredmények:

 

A konferencia legfontosabb eredménye a hegyi kaszálók értékének mélyebb szintű megértése lesz csakúgy az élőhelytípusok bemutatása, mint a helyes kezelési módok megvitatásán keresztül. Az összegyűlt tudás hasznosítható lesz az öko-turizmus, a környezetvédelmi oktatás és tervezés számára. Gyakorlati segítséget tud nyújtani természetvédőknek, és körvonalazni fogja a hegyi kaszálók agrár-környezetvédelmi jelentőségét és a javasolt támogatási formákat.

 

Fő témák: a kulturális és természeti sokféleség értékelése, hagyományos ökológiai tudás, helyi fajok és génbankok az extenzív mezőgazdaságban, a kaszálók egészségre gyakorolt hatása, spirituális értéke, és a vonatkozó politikák.

 

Az előadásokat és azok kivonatait, illetve a tudományos jelentéseket elérhetővé tesszük az Interneten, tudományos kiadványokban és a médiában. Célzott jelentést készítünk döntéshozók számára a hegyi kaszálóknak a - takarmánytermelésen túlmutató - gazdasági és társadalmi hasznairól. Helyes politikai döntések meghozatalához (akár a területalapú vagy agrár-környezetvédelmi támogatások akár a vidékfejlesztési programok területén) elengedhetetlen, hogy ezeket az értékeket maguk a döntéshozók megismerjék, megértsék és figyelembe vegyék.

 

További információk hamarosan. Kapcsolattartó személy: Rodics Gergely.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Hegyi kaszálók – a biológiai sokféleség és a hagyományos kultúra találkozási pontjai

 

Konferencia a Borospataki Skanzen és Panzióban, Gyimesközéplok, Románia


2010. június 7-9

 

 

Kattintson az alábbi linkek egyikére:

Károly, Wales-i herceg üzenete a konferenciához magyarul és eredeti (angol) nyelven.

A konferencia előadásaiból készült angol nyelvű tudományos kiadvány

A konferencia füzet.

A konferencia programja.

Az előadások összefoglalói.

Válogatás a konferencián készült fotókból.

A résztvevők listája.

 

A konferencia céljai voltak:
- találkozási lehetőséget biztosítani gazdálkodók, biológusok, szociológusok, politikai döntéshozók és civil szervezetek számára a kaszálók megőrzésének és fenntartható kezelésének megvitatása céljából.
- felhívni a figyelmet a hegyi kaszálók természetvédelmi és társadalmi értékére.
- a Biodiverzitás Nemzetközi Évének megünneplése.

 

Több témában hangzottak el előadások: A gyimesi és csíki mezőgazdasági tájak kialakulása; Kaszálók és biodiverzitásuk; Kaszálók kezelése a gyakorlatban; Természetvédelmi területeken folytatott hegyvidéki gazdálkodás; A biológiai sokféleségről szóló egyezmény; Helybéliek viszonyulása a kaszálókhoz: felmérések eredményei; A hagyományos gazdálkodás értéke; Helyi perspektívák a fenntartható vidékfejlesztésről; Minőségi tejtermelés; Kaszálók értékének növelése bio-élelmiszerek és turizmus által.

 

A konferencián meghívott előadók mutatták be eredményeiket, véleményeiket az adott témakörökben. A résztvevőknek lehetőség volt poszterek bemutatására, illetve a szakmai programban való részvételre (műhelymunka, szakmai kirándulások). A konferencia része volt egy állófogadás (június 7), két délelőtt előadásokkal (június 8-9) és hat műhelymunka (Kaszálók természetvédelmi kezelése; A biodiverzitás és az oktatás kapcsolata, lehetőségek; Biodiverzitás és ökoturizmus; Vidékfejlesztési lehetőségek a régióban; A kaszálók kezelését segítő támogatások, Tejfeldolgozó, mint vállalkozás létrehozása) és két szakmai kirándulás a program során részletesen vizsgált területekre.

 

Témák: A gyimesi és csíki mezőgazdasági tájak kialakulása; Kaszálók és biodiverzitásuk; Kaszálók kezelése a gyakorlatban; Természetvédelmi területeken folytatott hegyvidéki gazdálkodás; A biológiai sokféleségről szóló egyezmény; Helybéliek viszonyulása a kaszálókhoz: felmérések eredményei; A hagyományos gazdálkodás értéke; Helyi perspektívák a fenntartható vidékfejlesztésről; Minőségi tejtermelés; Kaszálók értékének növelése bio-élelmiszerek és turizmus által.

 

Előadók és műhelymunka vezetők:

Biró Róbert, Pogány-havas Kistérségi Társulás, RO

Cristian Gherghiceanu, ADEPT Alapítvány, Szászkézd, RO

Csergő Anna-Mária, Sapientia EMTE, Marosvásárhely, RO

Demeter László, Sapientia EMTE, Csíkszereda, RO

Fraser Hugill, Gazda és volt természetvédelmi felelős a North Yorkshire Nemzeti Parkban, UK

Hartel Tibor, Mircea Eliade Líceum, Segesvár, RO

Herczeg Ágnes, Transpagony Táj-és Kertépítészeti Iroda, RO

Jeremy Staniforth, Kárpátok Titkárság, Bukarest, RO

Márton István, Hargita Megye Tanácsa, RO

Mátéffy Mária, Pogány-havas Kistérségi Társulás, RO

Molnár Zsolt, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, HU

Nagy Benedek, Sapientia EMTE, Csíkszereda, RO

Nate Page, ADEPT Alapítvány, Szászkézd, RO

Owen Mountford, Ökológiai és Hidrológiai Központ, UK

Péter Pál, AGORA – Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport, RO

Răzvan Popa, ADEPT Alapítvány, Szászkézd, RO

Rodics Gergely, Pogány-havas Kistérségi Társulás, RO

Rodics Katalin, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest

Sally Huband, Európai Természetvédelmi és Legeltető Állattartási Fórum (EFNCP)

Sándor Attila, Babeș-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár, RO

Sárig Attila, Gazda és fiatal vállalkozó, Gyimesbükk RO

Sólyom Andrea, Sapientia EMTE, Csíkszereda, RO

Szőcs József, Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), RO

 

Helyszín: Borospataki Skanzen és Panzió

 

A kistérség térképe / Gyimes térképe

 

A konferenciát szervezte a Pogány-havas Kistérségi Társulás, Dr. Barbara Knowles, Sheila Anderson és Demeter László segítségével.

 

Szakmai partnerek: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ADEPT Alapítvány, Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség.

 

A konferencia támogatói a Globális Környezetvédelmi Alap, a Szülőföld Alap, az Európai Természetvédelmi és Pásztorkodó Állattartási Fórum (Európai Bizottság - Környezetvédelmi Főigazgatóság) és a Barbara Knowles Alap.